Frågor & Svar

Hur betalar man?

Betalning med Swish ( swishnr 1234454336) innan leverans. Fakturering kan ske efter särskild överenskommelse. Fakturering till företag med betalning inom 10 dagar.
Transportkostnad tillkommer förutom kostnad för hyrgodset. Vi reserverar oss för eventuella pris- och sortimentsförändringar.

Hur sent kan man avboka?

Avbokning av tält och golv skall ske senast sju dagar före hyresdatum. Avbokas tält eller golv senare än sju dagar före hyresdatum utgår full hyra. Avbokning av annat hyrgods skall ske senast fyra dagar före hyresdatum. Avbokas hyrgodset senare än fyra dagar före hyresdatum utgår full hyra. Vid ej hämtat hyrgods som inte heller avbokats utgår full hyra.

Vad kostar frakt?

Hur förbereder man återlämningen?

Glas och koppar skall vara tömda på dryck och förpackade i samma lådor eller backar som de levererades i. Porslin och bestick ska skrapas av (gärna sköljas) och återlämnas i samma förpackning som de levererades i.
I samtliga våra priser ingår diskning. Bord och stolar ska vara hopfällda och staplade och i förekommande fall lastade på vagnar. Dukar och servetter skall inte läggas i slutna plastpåsar pga mögelrisk utan i en tvättsäck.

Vad händer om jag blir försenad?

Meddela oss snarast om du blir försenad. Hyresavgift utgår tills hyresgodset är återlämnat.

Vad händer om något råkar gå sönder under hyrestiden?

Du är ansvarig för all utrustning under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla eventuella skador och förluster till varans inköpsvärde. Vi uppskattar om du informerar oss om eventuella skador och förluster. Samma sak gäller transportemballage.

Vad händer om något saknas vid återlämning?

Om delar av hyrgodset saknas vid återlämning utgår hyra till dess att varorna är återlämnade. Om hyrgodset inte återlämnas skall ersättning ske till hyrgodsets inköpsvärde.